STICHTING SUPMISSION

Stichting SUPmission
KvK-nummer: 82632723

Rechtspersoon
RSIN: 862545808
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting SUPmission
Statutaire zetel: gemeente Haarlem

Bezoekadres:
Lange Bogaardstraat 5, 2011WT Haarlem
Telefoonnummer: 0629092018
Internetadres: www.supmission.org
E-mailadres: info@supmission.org

Eerste inschrijving handelsregister:
26-04-2021

Datum akte van oprichting:
22-04-2021

Activiteiten SBI-code:
94996 – Overige ideële organisaties

Activiteiten Stichting SUPmission:
Het aandacht vragen voor zwerfafval in het algemeen en het benadrukken van het belang van een schone stad in het bijzonder (onder andere door het organiseren van activiteiten gericht op het verzamelen van zwerfafval en het verantwoord afvoeren daarvan, onder meer door gebruik van een stand up paddle board (SUP board), kano, boot of ander drijvend middel dan wel te voet langs het water).

Het bestuur van Stichting SUPmission oefent haar taken volledig onbezoldigd uit:
Mw. Karen Jacqueline Blanken – Vittali, voorzitter
De heer Menno Rutger van Dijk, penningmeester
Mw. Henriett Eger, secretaris

Beloningsbeleid:
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij
hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun
functie gemaakte kosten.

Akte van oprichting Stichting SUPmission

Beleidsplan Stichting SUPmission mei 2021

Stichting SUPmission heeft een ANBI-status

Algemene Voorwaarden SUPmission september 2021

Jaarcijfers SUPmission 2021

Jaarcijfers SUPmission 2022

Adviseur Stichting SUPmission:
Mw. Sandra Reeb-Gruber

GA OOK OP SUPMISSION!

Ga mee op SUPmission, help het water en de kades schoon te houden en draag bij aan een schonere stad! We vragen per SUPmission € 5,- voor deelname. Hiervan bekostigen we onze materialen en reserveren we een donatiebedrag voor het goede doel dat we de komende tijd gaan ondersteunen: The Great Bubble Barrier

Ga op SoloSUPmission of meld je aan bij een van onze georganiseerde SUPmissions. Houd onze Facebook- en Instagrampagina in de gaten voor de komende SUPmissions van dit seizoen!

Tijdens de georganiseerde SUPmissions zorgen we voor de benodigde materialen en houden we ons aan de veiligheids­maatregelen die er in deze tijd nodig zijn. Wij voeren vervolgens het tijdens de SUPmission verzamelde afval af.

Wil jij graag op SUPmission?